Česko-slovenská TESLA nielen v našich domácnostiach

Bývanie a domácnosťLifeStyleZaujímavosti

Podnik TESLA bol založený 10. augusta 1946 v továrni Mikrofona v Prahe-Strašniciach. Názov TESLA bol pôvodne (a oficiálne) inšpirovaný menom srbského elektrotechnika Nikolu Tesly. Ako to, že aj dnes máme mnohé z výrobkou tohto podniku stále v našich domácnostiach, či skôr na našich povalách?

Česko-slovenská TESLA nielen v našich domácnostiach

Podnik TESLA mal v ČSSR štátny monopol na výrobu televízorov, vysielacích zariadení, rádioprijímačov, žiaroviek a elektrotechnických súčiastok. Jeho výrobky neostála len na našom úzamí, a boli určené nielen pre všetky socialistické štáty v rámci RVHP, ale aj pre ďalšie vtedy spriatelené rozvojové krajiny ako Egypt, Sýria a iné.

Priamym pokračovateľom podniku TESLA je v súčasnosti česká firma Tesla a.s., tá má aktuálne približne 400 zamestnancov. Firma vznikla z pobočky Tesla Hloubětín. Aj na Slovensku máme spoločnosti, ktoré nesú názov TESLA a pokračujú vo výrobe elektronických zariadení. Jedná sa o TESLA Stropkov, akciová spoločnosť[2] a TESLA Liptovský Hrádok, akciová spoločnosť.

Zaujímavosťou je aj modifikácia názvu. Neskôr v 50. rokoch nastal ideový rozkol krajín socialistického tábora, čiže aj Česko-slovenska, a vtedajšia Juhoslávia sa stala neobľúbenou krajinou. To bol dôvod toho, že bolo nevhodné používať srbské pomenovanie, a tým bol názov zmenený na TEchnika SLAboprúda.

Foto: unsplash.com

Comments are closed.